News:

SMF - Just Installed!

Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - oesmaking

#1
อาการปวดหลัง ปวดตามบ่าไหล อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคออฟฟิศซินโดรมก็เป็นได้ เพราะสาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรม นั้นเกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานแบบไม่ได้ขยับเขยื้อนตัว หรือลุกเดินเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการเกร็งและทำให้ปวดมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท แล้วพัฒนากลายเป็นโรค อย่างไรก็ตาม โรคนี้เป็นโรคทื่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน และเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน ถ้าหากมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็รีบเข้ามาปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับคำวินิจฉัยและรับการรักษา